Kjukelaget

Kjukelaget ble etablert 27. april 2006.

Kjukelaget er et forum for de som er interessert i kjuker og andre vedboende sopper.
Medlemskapet i kjukelaget er gratis – det betinger kun at du er medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Formålet med kjukelaget er ” å øke kunnskapen om våre poresopper, og å arbeide for et biologisk mangfold ved blant annet å kartlegge forekomster av de forskjellige artene”. Det tas sikte på å holde en eller to helgeekskursjoner hvert år, samt kurs og andre treff etter behov og interesse.

Kjukelaget har et arbeidsutvalg som for tiden består av:
Tom Hellik Hofton, Gaute Mohn Jenssen, Edvin Johannesen, Eva Weme og Terje Spolén Nilsen (leder).
All informasjon fra kjukelaget vil bli sendt ut på e-post til kjukelagets medlemmer. Kurs og turer vil i tillegg bli lagt ut på aktivitetskalenderen, samt omtalt i bladet sopp og nyttevekster.

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte Terje Spolén Nilsen t-spo@online.no, mobil 91590993.