Medlemskap

Vi kjører vårkampanje. VIL DU FINNE DET GRØNNE GULLET?  

Meld deg inn i dag og  få boken "Spiselige ville vekster", en praktisk feltbok med beskrivelse av rundt 40 bladgrønnsaker som du selv kan gå ut og sanke.

Hvorfor bli medlem?

Som medlem blir du del av et aktivt nettverk som deler de samme interessene som deg.  I tillegg får du:

  • Medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" fire ganger i året
  • Prioritet og medlemspris på kurs, turer og andre arrangementer
  • Rabatt på bøker, plakater og andre produkter
  • Invitasjon til nasjonale arrangementer som vintersopptreff, nytteveksttreff og høstsopptreff

Årskontingenten er kr 400 for hovedmedlem/kr 100 per husstandsmedlem. Medlemskapet gjelder per kalenderår. 

Verv en venn!

Verv et nytt hovedmedlem og få vår flotte bok "Spiselige ville vekster" laget av Anna Elise Torkelsen og Hermod Karlsen.

Gi et medlemskap i gave!

En gave som gir nettverk, kunnskap og opplevelser. Når du gir et hovedmedlemsskap i gave vil gaven inneholde siste utgaver av medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" og den flotte nye feltboken "Spiselige ville vekster".

Innmelding, verving, gave - trykk her