Medlemskap

Soppsesongen er nå så og si over for de fleste av oss, men hos oss foregår det aktiviteter året rundt. Det er nå det gjelder å oppdatere seg og forberede seg til neste års sesong både når det gjelder nyttevekster og sopp.

Har du lyst til å bli medlem og utvide dine kunnskaper om sopp og nyttevekster? Bli en del av miljøet i Norge?

Som medlem blir du del av et aktivt nettverk som deler de samme interessene som deg. I tillegg får du:

  • Medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" fire ganger i året
  • Prioritet og medlemspris på kurs, turer og andre arrangementer
  • Rabatt på bøker, plakater og andre produkter
  • Invitasjon til nasjonale arrangementer som vintersopptreff, nytteveksttreff og høstsopptreff

Årskontingenten er kr 400 for hovedmedlem/kr 100 per husstandsmedlem. Medlemskapet gjelder per kalenderår. 

Meld deg inn i dag. Da får du som en liten velkomsthilsen tilsendt siste nummer av medlemsbladet Sopp og nyttevekster.. Årskontingenten/faktura på kr. 400,-  for medlemskap 2018 sendes ut i februar 2018.

Verv en venn!

Verv et nytt hovedmedlem og få vår flotte feltbok "10 matsopper" laget av Anna Elise Torkelsen og Hermod Karlsen.

Innmelding, verving - trykk her 
Endre medlemskap - trykk her