Medlemskap

Har du lyst til å bli medlem og utvide dine kunnskaper om sopp og nyttevekster? Bli en del av miljøet i Norge?

Som medlem blir du del av et aktivt nettverk som deler de samme interessene som deg. I tillegg får du:

  • Medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" fire ganger i året
  • Prioritet og medlemspris på kurs, turer og andre arrangementer
  • Rabatt på bøker, plakater og andre produkter
  • Invitasjon til nasjonale arrangementer som vintersopptreff, nytteveksttreff og høstsopptreff

Årskontingenten er kr 400 for hovedmedlem/kr 100 per husstandsmedlem. Medlemskapet gjelder per kalenderår. 

Spesialtilbud - Medlemskap ut 2017 til kr 200

Soppsesongen er i full gang, men er for noen litt på hell. Noen tenker kanskje - hvorfor melde meg inn nå, det er jo bare  3 -4 måneder igjen av året.

Hos oss foregår det aktiviteter året rundt. Her gjelder det å oppdatere seg og forberede seg til neste års sesong både når det gjelder nyttevekster og sopp. 

Velg mellom to medlemskap for kalenderåret 2017

Betal kr 200. Da får du en velkomstpakke med bladet Sopp og nyttevekster nr. 3/2017 og et lite soppnett.  I desember mottar du årets siste utgivelse av Sopp og nyttevekster nr. 4/2017.

Betal kr 400. Da får du to utgivelser av bladet Sopp og nyttevekster og den hendige felthåndboken 10 Matsopper. I desember mottar du årets siste utgivelse av Sopp og nyttevekster nr. 4/2017.

Hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet til kr 200, kryss av i boksen med teksten - Jeg ønsker kr 200 i rabatt ved å motta en mindre velkomstpakke. Ønsker du å benytte deg av tilbudet til kr. 400, fyller du bare inn navn, adresse +++++++++

Verv en venn!

Verv et nytt hovedmedlem og få vår flotte feltbok "10 matsopper" laget av Anna Elise Torkelsen og Hermod Karlsen.

Gi et medlemskap i gave!

En gave som gir nettverk, kunnskap og opplevelser. Når du gir et hovedmedlemsskap i gave vil gaven inneholde en utgave av medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" og den flotte feltboken "10 matsopper". Gavepakken sendes direkte til mottaker og giver får tilsendt feltboken " 10 matsopper" som takk, sammen med fakturaen for årets kontingent.  


Innmelding, verving, gave - trykk her 
Endre medlemskap - trykk her