Medlemsbladet

Tidsskriftet Sopp og nyttevekster utgis av Norges sopp- og nyttevekstforbund som vårt medlemsblad. Det kommer med fire nummer i året og sendes gratis til alle medlemmer. Bladet skal informere om forbundet og våre formål, men først og fremst skal det bringe fram stoff som kan være til glede og opplysning for den enkelte leser. Medlemsmassen spenner fra nybegynnere, flinke amatører og til professorer, og innholdet i bladet skal speile denne bredden. Artiklene er reportasjer og fagartikler, med nytt fra forskningen, presentasjon av arter, oppskrifter, matverdi, medisinske egenskaper, bokanmeldelser etc. Bladet har også egne sider for medlemsforeningene, fagutvalgene og forbundet.

Send gjerne kommentarer om bladet og forslag til stoff direkte til redaktøren: Lene Johansen

Tlf: +47 93823663
E-post: lene@kollekommunikasjon.no

 

Her er frister for annonser og innhold for Sopp og nyttevekster i 2018

De fire nyeste utgavene selges for kr 100,-  per eks. + porto. 
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no

Tidligere utgaver kan lastes ned som pdf.

 Tidligere utgaver:

Forsiden til Sopp og nyttevekster 2-14