Agarica

Mykologisk tidsskrift utgitt av Norges Sopp- og nyttevekstforbund
A mycological journal published by the Norwegian Mycological Society

Tidsskriftet AGARICA publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen alle ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på mykofloristikk og taksonomi. Ulike typer manus mottas, herunder forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA publiserer norsk-, svensk-, dansk- og engelskspråklige bidrag. Publisering i Agarica gir "publiseringspoeng" i Norge. I utgangspunktet utkommer et årlig nummer av AGARICA.

Ønsker du å abonnere på AGARICA send e-mail til: post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster pr. vol.  kr 165,- for medlemmer, kr 200,- for ikke-medlemmer og kr 300,- for institusjoner.

Informasjon til forfattere:
Veiledning til forfattere
Artikkelmal

AGARICA is an international journal owned by the Norwegian Mycological Society, publishing peer-reviewd original articles within all fields of mycology, including fungal diversity, ecology, evolution, mycogeography, environmental aspects and taxonomy. Various types of manuscripts are considered, including: Research papers, reviews and short comments. AGARICA also publishes book reviews. AGARICA accepts articles in English and the Scandinavian languishes (Norwegian, Swedish and Danish).

If you wish to subscribe to AGARICA please send an e-mail to: post@soppognyttevekster.no. Subscription costs pr. vol. is NOK 165,- for members, NOK 200,- for non-members and NOK 300,- for libraries and universities.

Instructions for authors:
Guidelines for authors
Manuscript template


Redaksjonskomité
Gro Gulden  – gro.gulden @ nhm.uio.no
Gry Alfredsen (redaktør) - alg @ nibio.no
Even W Hanssen - even.w.hanssen @ sabima.no
Jon-Otto Aarnæs (redaksjonsekretær) – jaarnas @ broadpark.no
Klaus Høiland - klaus.hoiland @ bio.uio.no
Håvard Kauserud - havard.kauserud @ bio.uio.no
Anders K. Wollan (redaktør) - anders.wollan @ nhm.uio.no
Volkmar Timmermann - tiv @ nibio.no 
Lone Ross Gobakken - gol @ nibio.no


Utgivelser

Vol. 16 - 25 eksisterer ikke/do not exist.
Innholdsfortegnelse for tidligere utgivelser/Contents of previous volumes: 1980-1998, Vol. 1-15

Nedenfor finner du Vol. 1-15 i sin helhet: