Agarica

Mykologisk tidsskrift utgitt av Norges Sopp- og nyttevekstforbund
A mycological journal published by Agariplantus norvegicus

Tidsskriftet AGARICA publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen alle ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på mykofloristikk og taksonomi. Ulike typer manus mottas, herunder forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere kommentarer og bokanmeldelser. AGARICA publiserer norsk-, svensk-, dansk- og engelskspråklige bidrag. Publisering i Agarica gir "publiseringspoeng". I utgangspunktet utkommer et årlig nummer av AGARICA.'

AGARICA is an international journal owned by the Norwegian mycological society. Its objective is to provide a forum for articles within all fields of mycology, including fungal diversity, ecology, evolution, mycogeography, environmental aspects and taxonomy. Various types of manuscripts will be considered, including: Research papers, reviews and short comments. AGARICA accepts articles in English and the Nordic languishes (Norwegian, Swedish, Danish).

Ønsker du å abonnere på AGARICA send e-mail til: post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster pr. vol.  kr 165,- for medlemmer, kr 200,- for ikke-medlemmer og kr 300,- for institusjoner.

Informasjon til forfattere:
Veiledning til forfattere
Artikkelmal
Guidelines for authores
Manuscript template


Redaksjonskomité
Gro Gulden  – gro.gulden @ nhm.uio.no
Gry Alfredsen (redaktør) - alg @ nibio.no
Even W Hanssen - even.w.hanssen @ sabima.no
Jon-Otto Aarnæs (redaksjonsekretær) – jaarnas @ broadpark.no
Klaus Høiland - klaus.hoiland @ bio.uio.no
Håvard Kauserud - havard.kauserud @ bio.uio.no
Anders K. Wollan (redaktør) - anders.wollan @ nhm.uio.no
Volkmar Timmermann -tiv @ nibio.no 
Lone Ross Gobakken - Lone.Ross.Gobakken @ nibio.no