Agarica

God feltsesong og god sommer!

Kjære leser

Agarica er endelig ute. 

Vi i Agarica-redaksjonen ønsker  å takke for tålmodigheten og beklager forsinkelsen. Hovedårsaken er at vi fikk inn mange manus sent.

Bladets fokusområde er nå utvidet og målteksten er som følger: «Tidsskriftet AGARICA publiserer fagfellevurderte originalartikler innen alle ulike aspekter av mykologi».

Vi ser frem til bidrag fra etablerte og nye forfattere.

God feltsesong!

Hilsen Agaricaredaksjonen 

 

 

 

 

Mykologisk tidsskrift utgitt av Norges Sopp- og nyttevekstforbund
A mycological journal published by the Norwegian Mycological Society

Tidsskriftet AGARICA publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen alle ulike aspekter av mykologi. Ulike typer manus mottas, herunder forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA publiserer norsk-, svensk-, dansk- og engelskspråklige bidrag. Publisering i Agarica gir "publiseringspoeng" i Norge. I utgangspunktet utkommer et årlig nummer av AGARICA.

Ønsker du å abonnere på AGARICA send e-mail til: post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster pr. vol.  kr 200,- for medlemmer, kr 250,- for ikke-medlemmer og kr 350,- for institusjoner.

Informasjon til forfattere:
Veiledning til forfattere
Artikkelmal

AGARICA is an international journal owned by the Norwegian Mycological Society, publishing peer-reviewd original articles within all fields of mycology. Various types of manuscripts are considered, including: Research papers, reviews and short comments. AGARICA also publishes book reviews. AGARICA accepts articles in English and the Scandinavian languishes (Norwegian, Swedish and Danish).

If you wish to subscribe to AGARICA please send an e-mail to: post@soppognyttevekster.no. Subscription costs pr. vol. is NOK 200,- for members, NOK 250,- for non-members and NOK 350,- for libraries and universities.

Instructions for authors:
Guidelines for authors
Manuscript template


Redaksjonskomité
Gro Gulden  – gro.gulden @ nhm.uio.no
Gry Alfredsen (redaktør) - alg @ nibio.no
Even W Hanssen - even.w.hanssen @ sabima.no
Jon-Otto Aarnæs (redaksjonsekretær) – jaarnas @ broadpark.no
Klaus Høiland - klaus.hoiland @ bio.uio.no
Håvard Kauserud - havard.kauserud @ bio.uio.no
Anders K. Wollan (redaktør) - anders.wollan @ nhm.uio.no
Volkmar Timmermann - tiv @ nibio.no 
Lone Ross Gobakken - gol @ nibio.no


Utgivelser

Vol. 16 - 25 eksisterer ikke/do not exist.
Innholdsfortegnelse for tidligere utgivelser/Contents of previous volumes: 1980-1998, Vol. 1-15

Nedenfor finner du Vol. 1-15 i sin helhet: