Soppens dag

Blir du med  og feirer Soppens dag søndag 3. september?

Våre lokale medlemsforeninger rundt om i landet inviterer til aktiviteter, turer, utstillinger og kontroller. Vi legger spesielt opp til at dette skal være barnas dag hvor læring og kunnskap om sopp står i fokus.  Alle er velkomne og det er gratis å være med. 

Foreningenes arrangementer finner du her

Hvorfor Soppens dag?

Soppens dag er en felles markering i Norge, Sverige og Danmark - alltid den første søndagen i september. I Norge er det Norges sopp- og nyttevekstforbund  i samarbeid med sine 34 medlemsforeninger som står for arrangementet.

Vi ønsker å sette fokus på hvilken viktig rolle soppene har i naturen og det biologiske mangfoldet. Kunnskap om naturen gjør turen rikere. 

I aktivitetskalenderen (fane på høyre side) vil du finne en oversikt over medlemsforeningenes arrangementer.

Dagen støttes av Miljødirektoratet

Fylkesvis oversikt over landets arrangementer: