Giftsopper

Viktige giftsopper
Giftig sopp kan inneholde både forskjellige typer og ulike mengder giftstoff. En kan få alvorlige forgiftninger ved å spise, eller bare smake på, giftig sopp. I løpet av de siste tiårene har det kommet fram ny kunnskap om soppforgiftninger. Erfaring fra forgiftninger med giftslørsopp har vist at inntak av selv ørsmå mengder av denne kan føre til livstruende forgiftninger.
Ta derfor ingen sjanser - spis bare sopper som du vet hva er! Husk også at det er lov å takke nei til et soppmåltid.

Gifter fra storsopp
Det har også kommet er del viktige endringer i anbefalingene for behandling av soppforgiftninger. Gamle soppbøker kan derfor ha feil og mangler når det gjelder en del giftige sopper.
Giftene deles inn i fem hovedgrupper, avhengig av virkningsmekanisme. Disse er: cellegifter, mageirritanter, potente allergener, perifere nervegifter og giftstoffer som virker på det sentrale nervesystemet.

Cellegifter
Sopp som inneholder cellegifter er de mest fryktede giftsoppene. Cellegiftene er karakterisert ved at det tar lang tid før symptomer på forgiftningen opptrer (lang latenstid). Toksinene angriper ofte celler i viktige organer. Alvorlige forgiftningstilfeller og dødsfall er registrert i Norge.