Soppquiz

 • Hvilken sopp er dette?

  • Knivkjuke
  • Flatkjuke
  • Knuskkjuke
  1

  Ikke matsopp

 • Hvilken sopp er dette?

  • Lutvokssopp
  • Gråmusserong
  • Olivenbrun vokssopp
  2

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Svart trompetsopp
  • Traktkantarell
  • Falsk kantarell
  3

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Rødgul piggsopp
  • Granskjellpigg
  • Gråkjuke
  4

  Ikke matsopp

 • Hvilken sopp er dette?

  • Sotvokssopp
  • Gråmusserong
  • Svartkremle
  5

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Blek korallsopp
  • Krustrompetsopp
  • Blomkålsopp
  6

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Fururiske
  • Sandsopp
  • Steinsopp
  7

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Rødbrun pepperriske
  • Lakrisriske
  • Granmatriske
  8

  Spiselig etter forbehandling  - må avkokes.

 • Hvilken sopp er dette?

  • Skjeggmusserong
  • Furumatriske
  • Skjeggriske
  9

  Spiselig etter forbehandling - må avkokes.

 • Hvilken sopp er dette?

  • Kantarell
  • Falsk kantarell
  • Gulrød kremle
  10

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Rødgul piggsopp
  • Gulrød kremle
  • Kantarell
  11

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Mild gulkremle
  • Svovelsopp
  • Riddermusserong
  12

  Ansees foreløpig som giftig, arten er under utredning.

 • Hvilken sopp er dette?

  • Stor parasollsopp
  • Brun fluesopp
  • Brunskjellet paraplyhatt
  13

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Smørsopp
  • Steinsopp
  • Gallerørsopp
  14

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Kantarell
  • Falsk kantarell
  • Ferskenhatt
  15

  Ikke matsopp

 • Hvilken sopp er dette?

  • Flekk-kremle
  • Pluggsopp
  • Sleipsopp
  16

  Giftig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Rødgul piggsopp
  • Ferskenhatt
  • Gulrød kremle
  17

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Knuskkjuke
  • Lakk-kjuke
  • Rødrandkjuke
  18

  Ikke matsopp

 • Hvilken sopp er dette?

  • Smørsopp
  • Lerkesopp
  • Sandsopp
  19

  Spiselig

 • Hvilken sopp er dette?

  • Fåresopp
  • Blek piggsopp
  • Franskbrødsopp
  20

  Ikke matsopp

 • Hvilken sopp er dette?

  • Gul fluesopp
  • Gul vokssopp
  • Mild gulkremle
  21

  Spiselig

Velg et alternativ for hvert spørsmål.