Quiz

Her kan du få testet din soppkunnskaper. Testen består av 21 sopparter pr. runde. Totalt er det 50 forskjellige arter i quizen, derfor vil du om du starter quizen på nytt kanskje få noen andre arter enn i første runde. Etter at du har svart på 21 spørsmål, vil du få greie på hvor mange rette svar du har. Du vil også få en oversikt over hvilke sopper du har rett/feil på, samt en beskjed om soppens spiselighet/giftighet.

LYKKE TIL!

Bildene er levert av Per Marstad, Egil Michaelsen, Inger Kristoffersen, Even W. Hanssen og Reidun Braathen.  Disse har copyright på sine bilder.