Forbundsstyret består av følgende personer:

Johs. Kolltveit (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening), leder.
johs.kolltveit@forskningsradet.no Tlf.: 93209894

Helge Svartveit (Soppforeningen i Bergen), styremedlem.
helsvart@gmail.com Tlf.: 47632267

Gry Handberg (Elverum sopp- og nyttevekstforening), styremedlem. 
hanroer@online.no Tlf.: 97723987

Pål Gabrielsen (Follo sopp- og nyttevekstforening), styremedlem.
p1030g@gmail.com Tlf.: 90967209

Barb Lamprecht Wang  (Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening, Blomkålsoppen), styremedlem. 
bha@vaf.no Tlf.: 90164777

Hanne Edvardsen  (Trondheim sopp- og nyttevekstforening), styremedlem. 
hanne.edvardsen@niva.no Tlf.: 48050234

Ninni Christiansen (Halden soppforening), varamedlem.

Geir Gaarder (Risken sopp- og nyttevekstforening), varamedlem.

Tor Erik Brandrud (Forbundet sentralt), varamedlem.