Kontakt oss

Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 F
0191 Oslo

Postadresse:
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Schweigaardsgate 34 F
0191 Oslo

Tlf  +47 92266276
Mandag - fredag (0900 - 1600)

post@soppognyttevekster.no

Organisasjonsnummer: 940 593 336
Bankkonto: 2901 11 39688
Evje og Hornes Sparebank
Sentrum, 4735 Evje

SWIFT: EVJENO21XXX
IBAN: NO 76 29011139688

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets mange sopp- og nyttevekstforeninger med en historie som startet i 1902.
NSNF ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Norsk soppforening og Nyttevekstforeningen og omfatter i dag 32 medlemsforeninger i alle landets fylker, med til sammen 4300 medlemmer.

NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljø, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) , Frivillighet Norge, International Mycological Association,  og assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (C.E.M.M.)    

 

Tlf  +47 92266276
Mandag - fredag (0900 - 1600)


post@soppognyttevekster.no