De tre fargedamene.jpg

Intervju med sør-europeiske soppfargere under CEMMkongressen 2016

Vi har satt spor etter oss!

Under CEMMkongressen i Sampeyre i Piemonte møtte jeg tre damer som alle har begynt å farge med sopp etter at de deltok på workshopen vi i Forum for soppfargere arrangerte under tidligere CEMMkongresser på Korsika i 2014 og i Portugal i 2015.

Hélène Le Du fra Avignon i Frankrike farger silke – med blant annet trollrøyksopp, gulrandkjuke og fløyelspluggsopp. Helena Falcão de Campos og Guilhermina Marques fra Portugal har også eksperimentert med de samme soppene, i tillegg til forskjellige bittersopper.   Hélène er kunstner og har hatt utstillinger hvor hun viser malerier malt med soppsporer og soppigmenter, blant annet av blekket fra matblekksopp.  På utstillingene viser hun også fram resultatene av sine fargeeksperimenter på silke – og har alltid med brosjyren utgitt av FFS om soppfarging!

Alle tre er svært fornøyde med å ha lært soppfargingens kunst. Hélène og jeg har hatt jevnlig epostkontakt etter at vi traff hverandre på Korsika første gang, og hun understreker hvor fint det har vært å kunne diskutere soppfarging underveis og gi hverandre tips og råd. 

Her kommer noen dessverre litt dårlige bilder av damene og av Hélénes silkeskjerf

Intervjuer:  Gry Handberg