Teglkjuke Daedaleopsis confragosa

Teglkjuke er ei relativt vanlig kjuke som vokser på lauvved, og da aller helst selje Salix caprea. Den finnes både nord og sør i Norge. I Sør-Norge følger den kysten (også indre fjordstrøk), mens nordover fins den også i indre strøk. Soppen er ikke uvanlig, men er heller ikke av våre vanligste kjuker. Men finner man den, finner man ofte flere fruktlegemer, se foto.

Kjuka er ettårig, halvsirkelforma (til rund), tynn og som regel med skarp og av og til bølgete kant. Hyfesystemet er trimitisk. Porene er utdratte og konsistensen er korkaktig. Fargen er gjennomgående teglsteinsrød. Hatten er konsentrisk fura, og er ofte mørkere mot festepunktet. Teglkjuke har hovedsesong i september/oktober, men man kan også om vinteren finne fullt brukbare eksemplarer, da den er av den tørre sorten som bare tørker inn og til slutt faller av. Teglkjuke er imidlertid finest i fargen som fersk og nyutvokst. Denne kjuka gir et flott lyst teglsteinsfarga papir, se foto, og papirmassen er lett å jobbe med.

Foto Anne Molia ©

Seljeknekk med mange fruktlegemer av teglkjuke. Bildet er tatt i slutten av november, så denne soppen har lang sesong. Overvintringer er også mulig å finne, men fargen taper seg noe på disse, samt at kjukene da er mer utsatt for insektangrep.

Foto Anne Molia ©

Over- og underside (porelaget) hos teglkjuke. Som ung er porelaget hvitt, men dette blir med alderen, og ved tørking brunt. Legg merke til de utdratte porene som er typisk og et kjennetegn for denne arten.

Papir laget av teglkjuke Daedaleopsis confragosa.

Skanna bilde

Hilsen Anne