Årsrapport fra Forum for soppfargere 2017

Årsrapport fra Forum for soppfargere 2017

 

FFS-utvalget 2017 har bestått av Anna-Elise Torkelsen (leder), Grete Hollerud, Inger Walker, Inger Lise Walter og Gry Handberg (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre). Regionskontakter i 2017: Toril Deildok, Trine Parmer, Gunvor Bollingmo, Astrid Schjellungen, Berit Knai Johansen, Betsy Samuelsen, Thyra Solem og Brynhild Mørkved.

 

FFS- utvalget har hatt syv møter, 18.01., 11.03., 22.05., 07.08., 19.09., 19.10. og 16.11.; 61 saker er behandlet. Planlegging av FFS-treffet og 18 IFFS 2018 har vært de store sakene som utvalget har arbeidet med. FFS-treff 2017 ble holdt 1.- 2. april i Oslo og markerte samtidig 25 års jubileet til Forum for soppfargere (62 deltakere). Arrangør var region Oslo/Akershus vest og FFS-utvalget. Referat fra treffet ble trykket i sopp og nyttevekster 2/17.

FFS-utvalget har vært på to befaringer på Rønningen folkehøgskole og en til Berger i forbindelse med 18 IFFS 2018. Invitasjon til symposiet ble sendt ut i desember.

 

Indiske Sagarika Devi var i Oslo 26.05. og møtte norske soppfargerne for en samtale – tema var farging av vegetabilske fibre. Fire nyhetsbrev vedrørende FFS aktiviteter er sendt til alle medlemmene. FFS-Facebook-siden er mye brukt. Gry Handberg er redaktør.

 

Brynhild Mørkved har holdt kurs i soppfarging i Tromsø, Trine Parmer har holdt kurs for Vestby husflidslag og Skedsmo husflidslag, Torun Ogden for Moss sopp- og nyttevekstforening og Ruth Solem for Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening. Det er solgt 3 av CD- Fargesopper.

 

FFS har nå 190 medlemmer.

 

 

Anna-Elise Torkelsen,

leder FFS-utvalget