Årsrapport fra Forum for soppfargere 2015

FFS-utvalget 2015 har bestått av Anna-Elise Torkelsen (leder), Gry Handberg, Grete Hollerud, Ruth Solem og Inger Lise Walter (oppnevnt repr. fra Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre).

Regionskontakter i 2015: Inger Walker, Trine Parmer, Gunvor Bollingmo, Anne Messenlien, Berit Knai Johansen, Betsy Samuelsen, Thyra Solem og Brynhild Mørkved.

Utvalget har hatt tre møter, 18.04., 28.08. og 30.10.

I serien ”Fargesopper og produkter” på hjemmesiden er det kommet flere nye innlegg. Ruth Solem er redaktør.

Rapport om aktiviteter i 2014 og planer for 2015 ble gitt på Vintersopptreffet 08.02.

FFS-treff 2015 ble holdt 18. april på Ringerike (36 deltakere). Arrangør var region Buskerud. To nyhetsbrev vedrørende FFS aktiviteter og referat fra det årlige treffet er sendt til alle medlemmene.

Utvalget har i 2015 hatt på sitt program et «vinstenprosjekt» - for å undersøke hvor nødvendig/viktig vinsten er i de ulike beisemidlene som brukes.

Utvalget har også arrangert en workshop i beising av lingarn i Våle 15. august, (5 deltakere). FFS-utvalget holdt en vellykket demonstrasjon under CEMM-møtet i Fornos do Algodronos i Portugal 10. november, ca 20 møtte frem. Tre fargesopper – kanelkjuke, rødskivekanelslørsopp og gulrandkjuke ga ni farger. Garnet ble solgt – 8 euro/50 g.

Det er solgt 12 eksemplarer av CD-en.

FFS har nå 174 medlemmer.

Anna-Elise Torkelsen