Forum for soppfargere (FFS)

Forum for soppfargere (FFS), etablert i 1992, er en gruppe medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforbund, alle interesserte i soppfarging.  Gruppen ledes av et utvalg på fem medlemmer, hvor forbundets styre er representert med et fast medlem. I tillegg har FFS regionskontakter over hele landet. 

FFS-utvalget i 2017/18 består av Anna-Elise Torkelsen (leder), Gry Handberg (representant for styret i NSNF), Grete Hollerud, Inger Walker og Lise Walter.

FFS viktigste oppgaver er å inspirere hverandre, dele erfaringer og eksperimentere med bruk av sopp og kjemikalier. Det årlige FFS-treffet som arrangeres i de ulike regionene, er derfor en viktig møteplass.

Regionsansvarlige
Oslo/Akershus vest:  Toril Deildok
Akershus øst/Østfold/Utlandet: Trine Parmer
Buskerud: Gunvor Bollingmo
Hedmark/Oppland: Astrid Schjellungen
Vestfold/Telemark/Agder: Berit Knai Johansen
Vestlandet: Betsy Wuestman Samuelsen
Trøndelag/Møre: Thyra Solem
Nord-Norge: Brynhild Mørkved

Avgrensingen av regionene er basert på medlemssammensetningen i FFS og vil sikkert skifte over tid med medlemsmassen.

Det betales ingen kontingent utover årskontingenten i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

FFS har følgende målsetning:
Inspirere hverandre. Dele erfaringer. Komme med nye ideer. Eksperimentere videre. Koordinere innkjøp av garn og kjemikalier. Holde kurs og demonstrasjoner. Sørge for et ajourført medlemskartotek. Koordinere årlige treff.

Regionene er etter tur ansvarlige for de årlige treffene. Referat fra treffene samt aktuelle meldinger sendes medlemmene. Medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" vil også ta inn korte referat og meldinger.

Vil du vite mer om Forum for soppfargere kontakt:
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Thomles gate 4
0270 Oslo

Anna-Elise Torkelsen