Forum for soppfargere (FFS)

Forum for soppfargere (FFS) ble etablert 28. november 1992 av Nyttevekstforeningen og ledes av et utvalg på fem medlemmer, hvor forbundets styre er representert med et fast medlem. I tillegg har FFS regionsansvarlige.

Medlemmer i FFS-utvalget 2017: Gry Handberg (repr. for styret i NSNF), Grete Hollerud, Inger Walker, Lise Walter og Anna-Elise Torkelsen (leder).

Regionsansvarlige
Oslo/Akershus vest:  Toril Deildok
Akershus øst/Østfold/Utlandet: Trine Parmer
Buskerud: Gunvor Bollingmo
Hedmark/Oppland: Astrid Schjellungen
Vestfold/Telemark/Agder: Berit Knai Johansen
Vestlandet: Betsy Wuestman Samuelsen
Trøndelag/Møre: Thyra Solem
Nord-Norge: Brynhild Mørkved

Avgrensingen av regionene er basert på medlemssammensetningen i FFS og vil sikkert skifte over tid med medlemsmassen.

Det betales ingen kontingent utover årskontingenten i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

FFS har følgende målsetning:
Inspirere hverandre. Dele erfaringer. Komme med nye ideer. Eksperimentere videre. Koordinere innkjøp av garn og kjemikalier. Holde kurs og demonstrasjoner. Sørge for et ajourført medlemskartotek. Koordinere årlige treff.

Regionene er etter tur ansvarlige for de årlige treffene. Referat fra treffene samt aktuelle meldinger sendes medlemmene. Medlemsbladet "Sopp og nyttevekster" vil også ta inn korte referat og meldinger.

Vil du vite mer om Forum for soppfargere kontakt:
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås
a.e.torkelsen@nhm.uio.no