Fagmykologisk råd

Fagmykologisk råd, FMR, tidligere Eksamenskommisjonen (den første oppnevnt i 1953), har ansvaret for gjennomføring av Prøve for soppsakkyndige.  Rådet utnevner bl.a. eksaminatorer og sensorer og oppnevnes av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Rådet består av fagmykologer, naturvitere og personer med toksikologisk kompetanse. Anna-Elise Torkelsen er rådets leder. Øvrige medlemmer er Gro Gulden, Klaus Høiland, Even W. Hanssen, Kolbjørn Mohn Jenssen og Kristin Opdal Seljetun.

FMR ajourfører Normliste og Pensumlisten til Prøve for soppsakkyndige.