Årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund 2018

Styret og administrasjonen ønsker alle hjertelig velkommen til årets årsmøte!

Sted: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen - Veibeskrivelse

Dato: Søndag 15. april 2018 kl. 14.30 – 16.00

I forkant av selve årsmøtet serveres det en enkel lunsj  kl 12.30. 

Påmelding NB! Frist: 27. mars!

Foreløpig program

Kl. 12.30 – Lunsj 

Kl. 14.00 – Årsmøte

Kl. 16.00 – Årsmøte slutt og vel hjem

Saksliste på årsmøtet 2018

Konstituering

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av tellekorps
  • Valg av to personer til å skrive under protokollen
  • Valg av referent
  • Opptelling av stemmer

Saksliste

Fullmakt

I vedtektene til Norges sopp- og nyttevekstforbund står det det følgende om fullmakter i forbindelse med årsmøtet:

Punkt 4.1.1

Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.

Slike fullmakter kan påberopes ved å fylle ut dette fullmaktsskjemaet og levere det til valgkomiteen når delegaten ankommer årsmøtet.

 

Årsmøtereferat 2018