Årsmøte avholdes søndag 23. april 2017

Innkalling Årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund

 

Sted:   I Forskningsrådets lokaler, Drammensveien 288, 0283 Oslo - Veibeskrivelse

For de som kommer med flytoget eller annen offentlig transport er det kun 5 min. gange fra Lysaker stasjon.

For de som kommer med bil er det parkeringsplasser langs hele bygget.

Dato:   Søndag 23. april 2017 kl. 14.30 – 16.00

I forkant av selve årsmøtet serveres det en enkel lunsj fra kl 1200 med tilhørende mingling.

Kl 1245 blir det miniseminar med tema Frivilligheten i endring.

  

Frivillighet Norge v/generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

- erfaringer og råd 

DNT

- hvordan DNT organiserer seg når mye av arbeidet er betalt via sponsorer/gaver/offentlige og private midler 

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening/ Risken sopp- og nyttevekstforening
v/Pernille Næss og Anne Marie Hareide

-hvordan forholder/organiserer medlemsforeningene seg til at mer og mer er betalt

-hvordan opprettholde engasjement og frivillighet

-hvordan rekruttere og beholde medlemmer 

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 2017 

KONSTITUERING

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av tellekorps
  4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
  5. Valg av referent
  6. Opptelling av stemmer

SAKSLISTE

Sak 1. Årsberetning for 2016

Sak 2. Regnskap for 2016 med revisors beretning

Sak 3. Budsjett for 2017

Sak 4. Årsplan for 2017

Sak 5. Kontingent 2018

Sak 6. Forslag om vedtektsendring

Sak 7. Valg

            3 medlemmer til styret for 2 år.

            3 varamedlemmer for 1 år, revisor og valgkomité (3 medlemmer).

Registrering av stemmeberettigede gjøres før møtet. Vi håper de fleste har mulighet til å komme kl 1200 til lunsj og foredrag. Registreringen starter kl 1130. Eventuelle fullmakter må medbringes.

Vedlegg:

Sak 1. Årsberetning for 2016
Sak 2. Regnskap for 2016 med revisors beretning
 - Årsberetning
 - Revisors beretning
 - Resultatregnskap 
 - Balanse
 - Noter
Sak 3. Budsjett for 2017
Sak 4. Årsplan for 2017
Sak 5. Kontingent 2018
Sak 6. Forslag om vedtektsendring
Sak 7. Valg

Fullmaktsskjema 

Årsmøtereferat