Om organisasjonen

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for landets mange sopp- og nyttevekstforeninger med en historie som startet i 1902.

NSNF ble dannet i 2005 som en fusjon mellom Norsk soppforening og Nyttevekstforeningen og omfatter i dag 32 medlemsforeninger i alle landets fylker, med til sammen 4300 medlemmer.

NSNF er medlem av Studieforbundet natur og miljø, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) , Frivillighet Norge, International Mycological Association,  og assosiert medlem av The European Confederation of Mediterranean Mycology (C.E.M.M.)     

Tlf  +47 92266276 (0900 - 1600)
post@soppognyttevekster.no

Les mer om oss: