Til salgs

Sopp-plansjer

Sopp-plansjene nedenfor selges i sett med to stk. og er i A2 format.

Medlemspris: Kr 150,-
Veiledende pris: Kr 200,-.
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no 

 

KREMLER I NORDEN

Per Marstad, 4. utgave

Den første utgaven av Kremler i Norden utkom i 2004. I fjerde utgave av heftet, som har med 142 arter, er det en del nye bilder og justert tekst. Systematikken er omarbeidet, slik at den er i henhold til Funga Nordica. Heftet kan leveres til selvkost, kr. 350,- inkl. porto.

Bestilling gjøres ved å sette inn kr. 350 på konto 71761096839 og sende en epost til: pmarstad@broadpark.no

En komprimert utgave på ca. 20 Mb kan sendes som vedlegg til epost, gratis.

Per Marstad


Kurs for utdannelse av soppsakkyndige

Dette kurskompendiet som inneholder våre vanligste sopper, er grunnlaget for utdanning av våre soppsakkyndige.
Kompendiet er oppdatert i 2017 og følger den reviderte pensumlisten som er grunnlaget for "Prøve for soppsakkyndige" i 2018.

Dette er en fin soppbok også for deg som ikke skal gå på kurs. Her får du en enkel oversikt over spiselige og giftige arter, så vel som de andre vanlige artene som ikke er matsopp. Kompendiet er fullt oppdatert etter NSNFs normliste.

Inger Anne Lysebraates kjente akvareller er komplettert med instruktive fargefotos av artene.

Teksten er utarbeidet av Anna-Elise Torkelsen og Kolbjørn Mohn Jenssen.

Kompendiet er i A4 format, hendig spiralinnbundet med plastbelagt omslag og det består av 134 sider.

Medlemspris: Kr 250,-
Veiledendepris: Kr 350,-
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no

Norske soppnavn 4. utg. 2011

Dessverre noen korreksjoner: Errataliste finner du her 

Medlemspris: Kr 100,-
Veiledende pris: Kr 150,-
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no

 AGARICA

Siste utgave av Agarica
Medlemspris: Kr 200,-
Veiledende pris:Kr 250,-
Tidligere utgaver av Agarica
Medlemspris: Kr 100,-
Veiledende pris: Kr 150,-

Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no