Til salgs

Sopp-plansjer

Sopp-plansjene nedenfor selges i sett med to stk. og er i A2 format.

Medlemspris: Kr 150,-
Veiledende pris: Kr 200,-.
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no 

 

KREMLER I NORDEN

Per Marstad, 4. utgave

Den første utgaven av Kremler i Norden utkom i 2004. I fjerde utgave av heftet, som har med 142 arter, er det en del nye bilder og justert tekst. Systematikken er omarbeidet, slik at den er i henhold til Funga Nordica. Heftet kan leveres til selvkost, kr. 350,- inkl. porto.

Bestilling gjøres ved å sette inn kr. 350 på konto 71761096839 og sende en epost til: pmarstad@broadpark.no

En komprimert utgave på ca. 20 Mb kan sendes som vedlegg til epost, gratis.

Per Marstad


Kurs for utdannelse av soppsakkyndige

OBS! Dette kompendiet er grunnlaget for prøven i 2017, men det skal ikke brukes på soppsakkyndigkursene i 2017.
Det vil snart komme et oppdatert kompendium til bruk på soppsakkyndigkursene som skal holdes i år.

Dette kurskompendiet som inneholder våre vanligste sopper, er fint å bruke på både et enkelt grunnkurs med ti-tolv arter, eller et påbyggingskurs. Dette er også en fin soppbok selv om du ikke skal gå på kurs. Her får du en enkel oversikt over spiselige og giftige arter, så vel som de andre vanlige artene som ikke er matsopp. Kompendiet er fullt oppdatert etter NSNFs normliste.

Inger Anne Lysebraates kjente akvareller er komplettert med instruktive fargefotos av artene.

Bak teksten i denne utgaven står Anna-Elise Torkelsen og Kolbjørn Mohn Jenssen.

Kompendiet er i A4, hendig spiralinnbundet med plastbelagt omslag. 124 sider.

Medlemspris: Kr 250,-
Veiledendepris: Kr 350,-
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no

Norske soppnavn 4. utg. 2011

Dessverre noen korreksjoner: Errataliste finner du her 

Medlemspris: Kr 100,-
Veiledende pris: Kr 150,-
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no

 


Rørsopper og skivesopper under mikroskopet

av Gro Gulden

En veileder i bestemmelsesarbeid ved bruk av mikroskop og nøkler.

Medlemspris: Kr. 200,-
Veiledende pris: Kr 250,-
Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no


AGARICA

Siste utgave av Agarica
Medlemspris:Kr 165,-
Veiledende pris:Kr 200,-
Tidligere utgaver av Agarica
Medlemspris: Kr 100,-
Veiledende pris: Kr 150,-

Porto kommer i tillegg.
Send bestilling til: post@soppognyttevekster.no