Til medlemsforeninger

I HÅNDBOKA finner du nyttig informasjon om drift av medlemsforeninger i NSNF. Her ligger også rapporteringsskjemaer og oversikter som enten skal sendes inn til forbundet eller som kan være til hjelp for styrene i medlemsforeningene.

Last ned HÅNDBOK

SKJEMAER som skal sendes inn til forbundet:
Soppens dag rapportskjema
Samleskjema soppkontroller vedlagt alle Soppkontrollrapportskjemaer
Oversikt over turer, kurs, møter og andre aktiviteter

DOKUMENTER OG SKJEMAER til hjelp i foreningsarbeidet:
Årshjul
Rapportskjema for enkeltarrangementer
Regnskapsmal med noter
Momenter til årsmeldingen
Normalvedtekter for medlemsforeninger i NSNF

VEILEDENDE HONORARSATSER
Veiledende honorarsatser 2016

Her finner du referat  fra ledermøtet 2014 og noen av foredragene:
Referat fra ledersamling 26. - 27. april 2014
Foreningenes ansvar for sine soppsakkyndige