Vintersopp.jpg

Vintersopptreff 2018

Vintersopptreff 2018

Vintersopptreffet er en årlig mykologikonferanse for soppinteresserte fra hele Norge, både fagmykologer og amatører. Soppeksperter fra inn- og utland deler opplevelser og forskning fra det siste året.

Vinterens vakreste soppeventyr arrangeres i Auditorium 1 i Helga Engs hus på Universitetet i Oslo på Blindern fra 10. til 11. februar, 2018. Innsjekking og kaffe er tilgjengelig fra kl. 9 på lørdag og programmet begynner kl. 10. Det hele avsluttes kl. 16. på søndag.

Program

Fra Til Lørdag 10. februar Ordstyrer Eddi Varighet
09:00   Registrering/kaffe/te    
09:45     Velkommen, praktiske opplysninger  
10:00 10:45  Irmgard Krisai-Greilhuber Fungi of Austria 45
10:45 11:10 Robin Dominik Havre Soppkontroll-appen; erfaringer fra oppstartsåret og videreutvikling 25
11:10 11:35 Kaffepause 1   25
11:35 12:20 Håvard Kauserud Artskonseptet og DNA-analyser  45
12:20 12:45 Even Woldstad Hansen Høydepunkter fra årets kartlegging og kåring av Årets kartlegger 25
12:45 13:00 Tor Erik Brandrud Dørstokkmila blant soppene: om svarteliste 2018 og dørstokkarter 15
13:00 14:00 Lunsj    
14:00 14:05 Leif Sandholt Medlemmenes 5-minutter 5
14:00 14:15 Johs. Kolltveit Forbundets 10-minutter 10
14:15 14:40 Harald Eriksen På oppdagingsferd med tyske soppvener i dei saksiske skogar 25
14:40 14:50 Karl-Henrik Larsson NHM/soppherbariet informerer 10
14:50   Anna Elise Torkelsen Nytt fra FFS 30
  15:20 Johs Bjørgo Farging av ull med kanelkjuke
15:20 15:50 Kaffepause 2   30
15:50 16:30 Klaus Høiland Pigmenter i sopp, med vekt på fargesopper 40
16:30 17:00 Kolbjørn Mohn Jenssen Årets rapport fra forgiftningsfronten 30

Felles treff på lørdag kveld

Vi har bestilt et eget rom for Vintersopptreffet til kl. 18.00 på Brygg i Storgata, rett ved Kirkeristen/Jernbanetorget. Rommet ligger innerst i første etasje, forbi den store fatølbaren på høyre side.

Dette er en stor mikrobryggeripub med flere forskjellige barer. I andre etasje er det to kjøkken hvor man kan kjøpe mat og snacks til en rimelig penge. Utvalget vil variere litt, fordi det er stadig nye gjestekokker inne med sine matkonsepter. Disse popup-restaurantene pleier å ha både vegetarianske og omnivorske alternativ tilgjengelig. Du kjøper det du selv ønsker å drikke og spise, og tar det med deg tilbake til det rommet som er satt av til oss. 

Brygg er godt utstyrt for å ta vare på 50 soppfolk som har lyst til å være sosiale sammen, uten at det blir for formelt og stivt. Vi håper at så mange som mulig har lyst til å være med.

Du kan lese mer om Brygg i Aftenposten eller i Smaken av Oslo.

    Søndag 11. februar Ordstyrer Pål Karlsen  
09:00   Registrering/kaffe/te    
09:30 10:15 Mikael Jeppson Om Bovista og Lycoperdon 45
10:15 10:30 Ingeborg Bjorvand Engh Mycotape II prosjektet 15
10:30 10:45 Eva Lena Fjell Estensmo Kartlegging av soppsamfunnet innendørs ved hjelp av DNA-analyser 15
10:45 11:00 Kolbjørn Mohn Jenssen Ondarten spedalskhet; et horrorshow fra 3. mosebok frem til 2017... 15
11:00 11:05 Olga Morozova og Tor Erik Brandrud Soppkongress i Russland august 2018 5
11:05 11:35 Kaffepause   30
11:35 12:20 Juan Carlos Zamora The Geastrum pectinatum group: some challenges of modern taxonomy/biosystematics 45
12:20 13:05 Ellen Larsson Hygrophorus (skogsvaxskivlingar) - ett släkte med arter som uppvisar hög värdspecificitet 45
13:05 14:05 Lunsj    
14:05 14:15 Håkon Bøås Forum for Soppsakkyndige-utvalget informerer 10
14:15 15:00 Tommy Østhagen Hvordan skape gull av sopp  45
15:00 15:15 Gry Handberg og Terje Spolén Nilsen Rapport fra Brennabu-CEMM  15
15:15 15:45 Irmgard Krisai-Greilhuber Where time stands still, but not the trees; among fallen logs in a pristine Austrian beech-fir-spruce forest 30
15:45 16:15 Pål Karlsen Sopptur i Polen 30
16:15   Takk for nå og vel hjem   0

Nytt av året:

Du får mulighet til å prøve deg som kontrollør i den Digitale soppkontrollen, på en datamaskin som simulerer Operatørpanelet og bruker bilder som ble sendt inn i løpet av høsten.

Forbundet kommer til å reservere et felles sted for mat og sosialt samvær lørdag kveld. Du dekker mat og drikke selv, men administrasjonen trenger å vite hvor mange plasser vi skal reservere. Indiker om du ønsker å være med ut på lørdag kveld.

Påmelding

Pris for årets treff er kr. 650,- for to dager og kr. 375,- for én dag. Prisen inkluderer lunsj m/drikke samt te/kaffe/kaker.

Du mottar deretter en faktura fra Norges sopp- og nyttevekstforbund på e-post. Når du har betalt denne er påmeldingen fullført.

Vennligst noter: nye innbetalingsrutiner!

Forbundet har fått nytt regnskapssystem. Det er derfor viktig at du venter med innbetaling til du mottar faktura fra forbundet. Du trenger KID-nummeret på fakturaen for at påmeldingen din skal bli registrert.