Vintersopp.jpg

Vintersopptreff 2018

Vintersopptreff 2018

Vintersopptreffet er en årlig mykologikonferanse for soppinteresserte fra hele Norge, både fagmykologer og amatører. Soppeksperter fra inn- og utland deler opplevelser og forskning fra det siste året.

10. og 11. februar

Kristine Bonnevies hus, Auditorium 3 på Universitetet i Oslo på Blindern.

Foreløpig program

Hvordan skape gull av sopp

Tommy Østhagen

Artskonseptet og DNA-analyser

Håvard Kauserud

Kartlegging av soppsamfunnet innendørs ved hjelp av DNA-analyser

Eva Lena Fjell Estensmo

Pigmenter i sopp, med vekt på fargesopper

Klaus Høiland

Nytt fra FSS med presentasjon av internasjonalt symposium for soppfarging i Norge 2018

Anna Elise Torkelsen

Fungi of Austria

Irmgard Krisai-Greilhuber

På oppdagingsferd med tyske soppvener i dei saksiske skogar

Harald Eriksen

The Geastrum pectinatum group: some challenges of modern taxonomy/biosystematics

Juan Carlos Zamora

Fra røyksoppenes rike

Mikael Jeppson

Årets rapport fra forgiftningsfronten

Kolbjørn Mohn Jensen

Sopptur I Polen

Pål Karlsen

Soppkontroll-appen; Erfaringer fra oppstartsåret

Robin Dominik Havre fra Appfabrikken

Hygrophorus/Skogvokssopp – ett släkte med arter som uppviser hög värdspecificitet

Ellen Larsson

Dørstokkmila blant soppene: om svartelista 2018 og dørstokkarter

Tor Erik Brandrud

Ondartet spedalskhet; Et horrorshow fra 3. Mosebok frem til 2017

Kolbjørn Mohn Jensen

Rapport fra Brennabu – CEMM

Gry Handberg og Terje Spolen Nilsen

Nytt av året:

Du får mulighet til å prøve deg som kontrollør i den Digitale soppkontrollen, på en datamaskin som simulerer Operatørpanelet og bruker bilder som ble sendt inn i løpet av høsten.

Forbundet kommer til å reservere et felles sted for mat og sosialt samvær lørdag kveld. Du dekker mat og drikke selv, men administrasjonen trenger å vite hvor mange plasser vi skal reservere. Indiker om du ønsker å være med ut på lørdag kveld.

Påmelding

Pris for årets treff er kr. 650,- for to dager og kr. 375,- for én dag. Prisen inkluderer lunsj m/drikke samt te/kaffe/kaker.

Du mottar deretter en faktura fra Norges sopp- og nyttevekstforbund på e-post. Når du har betalt denne er påmeldingen fullført.

Vennligst noter: nye innbetalingsrutiner!

Forbundet har fått nytt regnskapssystem. Det er derfor viktig at du venter med innbetaling til du mottar faktura fra forbundet. Du trenger KID-nummeret på fakturaen for at påmeldingen din skal bli registrert.

* Navn er obligatorisk
E-post adresse har feil format
* Telefon er obligatorisk
* Feltet må fylles ut
* Tilknytning er obligatorisk