Vintersopptreff 2016

Lørdag 13. februar

Ordstyrer: Pål Karlsen

09.00 Ankomst/registrering/kaffe
09.45
Velkomst/praktiske opplysninger
10.00 Anders Dahlberg: «Mykorrhizasopper og klima: det «glemte» karbonlageret i våre skoger»
10.45 Høydepunkter fra årets kartlegging og kåring av Årets kartlegger v/Even W. Hanssen
11.05 Kaffepause
11.35 Thomas Læssøe: «Om BIOWIDE; biomangfold-kartlegging med nye metoder».
12.20 Medlemmenes 5minutter

SABIMA 20år – Wenche Eli Johansen

Ny peziza fra Hallingskarvet – Roy Kristiansen

Om Agarica.  Gry A og Anders Wollan
13.00 Lunsj
14.00 Johan Nitare: « Kronjuveler bland mykorrhizasopper – något om relikta naturvårdsarter i våra tempererade lövskogar”
14.15| Velkommen til Høstsopptreff 2016 v/Åge Oterhals
14.20 Radioaktivitet i sopp v/Runhild Gjelsvik
15.00 Kaffepause
15.30 Borgny Helnes og Toril Deildok:  Sopptur til Yunnan, Kina høsten 2015.  Et bildeforedrag
16.00 Kolbjørn Mohn Jenssen:  Soppforgiftninger 2015.  Med siste nytt om madonnapupper

Søndag 14. februar

Ordstyrer:  Eddi Johannesen

09.00 Ankomst/registrering/kaffe
09.30 Håvard Kauserud:  Hva kan millioner av observasjoner på Europeisk skala fortelle om soppers økologi?
10.00 Thoma Læssøe: Etnomykologi i Laos
110.45 Kaffepause
11.10 BNytt fra FFS v/Anna Elise Torkelsen
11.20 Nytt fra FSS – v/Gaute Mohn Jenssen
11.30 Nytt fra Kjukelaget v/ Gaute Mohn Jenssen
11.40 Klaus Høiland:  Slørsoppfylogeni
12.25 Anders Dahlberg: Ned i «undergrunnen»: mykorrhizasopp-samfunn identifisert med DNA-jordprøver
13.10 Lunsj
15.15 Pål Karlsen:  Livet i skogkantene.  De siste sankerne i Europa
Ca.15.55 Evaluering og rydding