Vintersopptreff 2015

Lørdag 7. februar

Ordstyrer:  Edvin W. Johannesen

09.00 Ankomst/registrering/kaffe
09.45
Velkomst/praktiske opplysninger
10.00 Niclas Bergius:  Matsutake – världens dyraste matsvamp
10.45 Høydepunkter fra årets kartlegging og kåring av Årets kartlegger v/Even W. Hanssen
11.05 Kaffepause
11.35 Annemieke Verbeken: 

New insights on phylogeny and taxonomy in Russulales: 1. Lactarius and Lactifluus

Abstract
12.20 Medlemmenes 5minutter
12.40 Lunsj
13.40 Tor Erik Brandrud: Rødlisting 2015:

Siste nytt fra “rødhudene”.
13.55 Velkommen til Høstsopptreff 2015 v/Sonja Gajic og Gry Handberg
14.00 Klaus Høiland:  Soppenes forhistorie:

Fra monstersopper i devon til ektomykorrhiza i Idas skog.

Abstract
14.40 Kaffepause
15.10 Line Holen:  Bittergrønn og dens soppvenner
15.30 Tor Erik Brandrud: Nytt fra artsprosjektet
15.50  Kolbjørn Mohn Jenssen:  Årets rapport fra forgiftningsfronten

Søndag 8. februar

Ordstyrer:   Pål Karlsen

09.00

Ankomst/registrering/kaffe

09.30 Øyvind Weholt:  Agaricus (eller sjampinjonger) – hva vet vi om status i Norge?
10.15 Annemieke Verbeken:  

New insights on phylogeny and taxonomy in Russulales: 2. Russula

10.45 Kaffepause
11.15 Niclas Bergius :  Hon-shimeji – Japans mest välsmakande matsvamp
12.00 Mikael Jeppson:  Tulostoma (styltesopp)- ett bisarrt svampsläkte
12.45 Lunsj
13.55 Gunnhild M. Marthinsen:  Siste nytt om NorBOL soppbarcoding

Asbtract
14.05
Inger Skrede og Trond Schumacher:

Artsavgrensning i slekten Helvella ved hjelp av morfologi og molekylære markører ble langt mer utfordrende enn vi hadde regnet med
14.50 Kaffepause
15.05 Nytt fra FSS – v/Gaute Mohn Jenssen
15.15 Nytt fra FFS – v/Anna Elise Torkelsen
15.25 Referat fra 16. International Fungi and Fibre Symposium i Estland v/Anna Elise Torkelsen
Ca.15.45  Evaluering og rydding