Om prøve for soppsakkyndige

PRØVE FOR SOPPSAKKYNDIGE 2017

Norges sopp- og nyttevekstforbund avholder Prøve for soppsakkyndige hvis et tilstrekkelig antall kandidater melder seg. Prøven bygger på Kurs for utdannelse av soppsakkyndige eller tilsvarende kunnskaper. 

Prøven i Oslo holdes 19. – og 20. september 2017.

Prøven i Trondheim holdes 22. september 2017. 

Påmelding til: post@soppognyttevekster.no  innen 01.august 2017 

Påmeldingene må inneholde; fødselsdato, medlemsforening, adresse, telefonnummer og epostadresse.

Eksamensavgift kr. 650,- for medl., kr. 1000,- for ikke–medl. 

Kandidatene får nærmere beskjed om sted/tid for oppmøte. 

Deltakere på årets Kurs for utdannelse av soppsakkyndige, kan først melde seg opp til prøven i 2018.

 

Fagmykologisk råd

 

Pensumliste 2017 finner du her