Om prøve for soppsakkyndige

PRØVE FOR SOPPSAKKYNDIGE 2018

Norges sopp- og nyttevekstforbund avholder prøve for soppsakkyndige hvis et tilstrekkelig antall kandidater melder seg.

Prøven bygger på kurs for utdannelse av soppsakkyndige eller tilsvarende kunnskaper. Følgende pensumliste og retningslinjer vil bli brukt under årets prøve.

Oslo: 25. og 26. september 2018.

Haugesund: 18. september 2018. 

Påmelding til: post@soppognyttevekster.no  innen 1.august 2018.

Påmeldingene må inneholde; fødselsdato, medlemsforening, adresse, telefonnummer og epostadresse.

Eksamensavgift kr. 650,- for medlemmer, kr. 1000,- for ikke–medlemmer. 

Kandidatene får nærmere beskjed om sted/tid for oppmøte. 

Deltakere på årets Kurs for utdannelse av soppsakkyndige, kan først melde seg opp til prøven i 2018.

 

Fagmykologisk råd