Nyttige lenker

Andre foreninger (eller beslektede foreninger)

Europeiske Mykologiske Forening
http://www.euromould.org/

The European Confederation of Mediterranean Mycology (C.E.M.M.) 
http://pagesperso-orange.fr/mycocemm/pageangl.htm

Foreningen til Svampekundskabens Fremme (Danmark)
http://www.svampe.dk/

Internasjonale Mykologiske Forening
http://www.ima-mycology.org/about/index.html

Norsk Botanisk Forening
http://www.botaniskforening.no

Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold (SABIMA)
http://www.sabima.no

Sveriges Mykologiska Förening 
http://www.svampar.se/

Andre diskusjonsfora

Svensk side for soppentusiaster. Med diskusjonsforum.
http://www.svampguiden.com/

Norsk Biologforenings diskusjonsforum "Spør en biolog" 
http://www.bio.no/enbiolog/

Mykologiske samlinger og databaser

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no

Artsobservasjoner
https://www.artsobservasjoner.no/ 

Naturbase. Oversikt over verdifulle kartlagte naturtyper i Norge.
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/

Norsk Soppdatabase
http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm

Soppherbariet NHM, Universitetet i Oslo
http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/index.html

Læring

Studieforbundet Natur & Miljø
http://www.naturogmiljo.no/

Bestemmelse av sopp

Mycena Page. Oversikt og bestemmelsesnøkkel over hettesopper laget av Arne Aronsen, Nøtterøy
http://www.mycena.no

Nyttevekststoff

NIBIO om ville bær og urter
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/fagomrader/fagomrade/omrade/tema?p_dimension_id=15083&p_dimension_under=15083

Urtekilden. Rolv og Christina Hjelmstads hjemmesider
http://www.rolv.no/index.html

Fagstoff om sopp

Per Fadnes, nettside om beitemarkssopp
http://ans.hsh.no/home/pf/frontpage/

Biofokus
http://www.biofokus.no/

John Bjarne Jordal, frilansbiolog.
http://www.jbjordal.no/

Klaus Høilands hjemmesider. Soppsystematikk mm.
http://folk.uio.no/klaush/

Mattilsynet – Matportalen: Om sopp
http://matportalen.no/Emner/giftig_sopp

Miljøfaglig Utredning
http://www.mfu.no

Mycoteam AS. Sopp og råteproblematikk, muggsopp og inneklima, soppforgiftninger
http://www.mycoteam.no/

NIBIO. Temasider om sopp
http://www.skogoglandskap.no/emneord/sopp