Soppsakkyndigkurs i hele landet

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltagere for at kursene kan avholdes.

VIL DU BLI SOPPSAKKYNDIG? – kurs 2017

Kursene er et tilbud til våre medlemmer og arrangeres i samarbeid med følgende medlemsforeninger:

Soppforeningen i Bergen

01. - 03. september og 22. - 24. september

Kursholder: Anne-Lill Oehme

Nærmere info og påmelding til:

Magnhild Larsen; magnhild.larsen@gmail.com  

 

Elverum sopp – og nyttevekstforening

25. – 28. august og 15. -17. september

Kursholder: Torill Bronken /Grete Strømsøe

Nærmere info og påmelding til:

Gry Handberg ; hanroer@online.no  Mob: 97723987

 

Haugaland sopp -og nyttevekstforening

01.-03. september og 22.-24. september

Kursholdere: Lishild Nesheim og Jostein Jektnes

Nærmere info og påmelding til:

Jostein Jektnes ; kurshausony@yahoo.com

 

Larvik soppforening

25. - 27. august, 29.- 30. september og 1. oktober

Kursholder: Grete Strømsøe

Nærmere info og påmelding til:

Ingjerd Beate Nyhus Larsen; ingjerdl@vfk.no

 

Moss sopp -og nyttevekstforening

01.-03. september og 22.-24. september

Kursholdere: Reidun Braathen og Ole Konrad Kostøl

Nærmere info og påmelding til:

Eva Madsen; evamadsen@tollefsrod.no Mob: 48058990

 

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening

15.-17. september og 29.september -01.oktober

Kursholder: Håkon Bøås og  Rune Tangen

Nærmere info :Tove Jacobsen; kurs@oosn.no, mob. 917 22 449

Påmelding: https://oosn.no/kurs/sopp/kurs-for-utdannelse-av-soppsakkyndige-1

 

Telemark sopp – og nyttevekstforening

08.-10. september og 29. september-1.oktober

Kursholder: Barb Lambrecht Wang / Bjørn Frode Moen

Nærmere info og påmelding til:

Olav Østlund Eriksen; olaveriksen@nenett.no

 

Trondheim sopp- og nyttevekstforening

04. - 06. august og 15. - 17. september

Kursholder: Edel Humstad og Anna Baadsvik

Nærmere info og påmelding til:

Jim Andre Stene;  jim.stene@gmail.com