Ny medlemsforening i finnmark

Vi ønsker Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening velkommen som medlemsforening. Foreningen er vår første i Finnmark, og forbundet har nå medlemsforeninger i alle landets fylker.

Foreningen planlegger et arrangement i forbindelse med soppens dag lørdag 3. september og også et soppkurs i Vadsø. De vil også holde 2-3 soppkontroller i løpet av høsten.

 

Til venstre er det bildet av de tre som, etter oppstartmøtet utgjør interimstyret, fra venstre: Ingrid Golten (leder), Gry Ingebretsen (soppsakkyndig siden 2005) og Tove Persen.