Vintersopptreff 2015

Karleggerprisen ble i år delt ut for 10. gang. I år ble det i tillegg delt ut en ekstrapris - Årets hjelper.

Denne prisen ble gitt til Øyvind Weholt for hans store innsats for å artsbestemme sopp fra kartleggere over hele landet. Han er en stor bidragsyter både på "Spør en biolog" og diskusjonsforumet på forbundets hjemmeside. I tillegg tar han imot belegg for mikroskopering. Han har et stort kontaktnett av profesjonelle mykologer rundt om i verden og sammen med disse har han påvist flere nye sopparter for Norge. På bildet ser vi Øyvind i aksjon (foran til høyre) på en kartleggingstur med Inger Kristoffersen og Bård Haugsrud. Foto: Reidun Braathen