Vintersopptreff 2014

Det 28. vintersopptreffet er nå historie.

Vintersoppkomitten lyktes med å få i havn et variert program med foredrag, som engasjerte de 161 deltagerne. Deltagere fra i alt  24 foreninger var møtt fram i beste OL-åpningstid! Moro også at arrangementet appellerer både til ung, gammel, leg og lærd.
Yngste deltager var 13 år og den elste godt oppi åttiåra.  

Her ser du professor Klaus Høiland midt imellom  to av våre nestorer Sigmund Sivertsen (til venstre) og Oliver Smith (til høyre) - alle tre i gensere strikket av soppfarget garn.

 

Foto: Per Marstad

I alt 16 ulike foredrag sto på prgrammet, som spente fra sopp på klippfisk til musseronger i Europa. Foredragholderne kom fra både Norge, Sverige og Danmark. Årtes studentforedrag ble holdt av Ella Thoen. Det handlet om sopper som lever i samliv med røttene på harerug på Svalbard. På søndag morgen stakk selveste SOPPKONTROLLØREN innom, i Rolf Hermansens skikkelse. Dette var en ouverture til Marianne Reusch' foredrag om allemannsrett for sopplukkere. 

Vintersopptreffet betyr at gamle og nye soppvenner møtes, erfaringer og minner utveksles. I tillegg til nyttig informasjon og foredrag, var det flere stands med sopprelaterte produkter for salg.

På Vintersopptreffet blir også årets soppkartlegger kåret. Prisen for 2013 gikk til Inger Kristoffersen fra Sandefjord. Hun får overrakt en flott soppakvarell fra Hermod Karlsen.