Vil du bli soppsakkyndig

Vil du bli soppsakkyndig?

Om nok deltakere melder seg, avholder Norges sopp- og nyttevekstforbund kurs for utdannelse av soppsakkyndige flere steder rundt om i landet. Kursene er et tilbud til våre medlemmer og arrangeres i samarbeid med følgende medlemsforeninger:

Ringerike soppforening
26. – 28. august og 16. - 18. september
Kursholder: Grete Strømsøe

Nærmere info og påmelding til:
Terje Spolén Nilsen, t-spo@online.no, mob. 91590993

Romerike soppforening
26.-28. august og 23.-25. september
Kursholdere: Anja Helgestad og Ole Konrad Kostøl

Nærmere info og påmelding til:
Sissel Vågane, sivaagan@online.no, mob. 95496186

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Lørdag 28. mai kl. 10 – 16, fredag 3. juni kl. 18 – 21, søndag 5. juni kl. 10 – 18 og
Helga 2. – 4. september
Kursholder: Hanne Edvardsen og  Per Marstad

Nærmere info og påmelding til:
Hanne Edvardsen, hanne.edvardsen@niva.no, mob. 48050234

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
26. - 28. august og 23. - 25. september
Kursholder: Per Marstad og Rune Tangen

Nærmere info : Tove Jacobsen tove.jacobsen@getmail.com, mob. 91722449
Påmelding til: https://oosn.no/kurs/sopp/kurs-for-utdannelse-av-soppsakkyndige

Helgeland sopp- og nyttevekstforening
12. – 14. august og 23. – 25. september
Kursholder: Hanne Edvardsen og Per Marstad

Nærmere info og påmelding til:
Jonny Løe, jo-loee@online.no, mob. 97639820