Soppkartlegging i Nordland

Sopp fra fjord til fjell, men mye på myr

Salten Naturlag i samarbeid med NSNF og SABIMA har kartlagt sopper i Sørfold kommune.
Med base i Kobbelvområdet har 20 deltagere kartlagt sopper i tre dager.

Den vakre naturen i Sørfold byr på fjorder, grønnblå innsjøer, kalkrike flåg, myrer og frodige bjørke- og ospeskoger.
Rundt 900 registreringer er gjort. Mange vanligere arter ble funnet slik som matsoppene steinsopp, kantarell og rimsopp. Veldig mange av funnene som ble gjort var av sopper i og ved myr, på den måten fikk mange kjennskap til arter de til daglig ikke omgås så mye. Av sjeldnere ting kan nevnes blek narrekantarell som ble funnet med klar ny nordgrense ved Engan. Tidligere bare kjent til Kristiansund og Trondheim. Det mest spesielle funnet var en velduftende gråhatt med navn Lyophyllum (Tephrocybe) mutabilis. Den er tydeligvis ikke kjent fra Nord-Europa tidligere, men ble funnet oppfor Sagvika ved Engan i en kalkrik, beitet høgstaudebjørkeskog. Totalt ble godt over 300 arter registrert på samlingen og mange belegg innsamlet.

Blek narrekantarell
Foto: Reidun Braathen

Lyophyllum (Tephrocybe) mutabilis
Foto: Reidun Braathen

Samlingen var verdifull for de soppinteresserte og soppsakkyndige i Salten Naturlag, og vil nok danne utgangspunkt for en stadig bedre kunnskap om soppene i Salten.