Slimsopp som veiplanlegger!

Britiske forskere har benyttet slimsoppen Physarum polycephalum til å planlegge inter-city-veinettet i Storbritannia.

Slimsopp er kjent for å ha en form for "intelligens" som gjør den i stand til å finne korteste veien til matkilden.  Dette vet kreative forskere å utnytte.

Gruppen fra et universitet i Bristol skar ut en "kopi" av Storbritannia i agar, plasserte så havreflak på steder som tilsvarte de store byene, med unntak av London.  Der hvor London skulle ligge, plasserte de en bit av et slimsopp-plasmodium (det slimete, bevegelige stadiet som har gitt denne gruppen navn).  Som bildet viser, krøp slimsoppen langs veier som tilsvarer dagens motorveier, med noen får unntak.  For eksempel valgte slimsoppen, i stedet for å gå nordover fra Manchester til Glasgow via vestkysten, å gå østover via Newcastle og så nordover til Glasgow.  Hvilke konsekvenser dette vil ha for fremtidens veiutbygging i Storbritannia er ukjent, men planleggerne har i hvert fall fått noen nye tanker. 

Les mer her: http://www.newscientist.com/article/mg20527426.300-designing-highways-the-slime-mould-way.html