Prøve for soppsakkyndige 2015

Norges sopp- og nyttevekstforbund avholder Prøve for soppsakkyndige hvis et tilstrekkelig antall kandidater melder seg. Prøven bygger på Kurs for utdannelse av soppsakkyndige eller tilsvarende kunnskaper.

Pensumliste 2015 til Prøve for soppsakkyndige finnes på NSNFs hjemmeside og skrives ut herfra eller bestilles fra NSNF, e-post: post@soppognyttevekster.no

Prøven holdes i år på to steder, i Oslo tirsdag 22. september og i Molde 24. september.  Påmelding innen 20. august. Påmelding skriftlig til Norges sopp- og nyttevekstforbund, Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås eller e-post: post@soppognyttevekster.no

Prøve for soppsakkyndige kan avlegges fra det året man fyller 16 år.

Eksamensavgift kr. 650,- for medl., kr. 1000,- for ikke–medl. Kandidatene får nærmere beskjed om sted/tid for oppmøte.

Fagmykologisk Råd