Prøve for soppsakkyndige 2013

Norges sopp- og nyttevekstforbund avholder Prøve for soppsakkyndige hvis et tilstrekkelig antall kandidater melder seg. Prøven bygger på Kurs for utdannelse av soppsakkyndige eller tilsvarende kunnskaper. Ingen kan gå opp til prøven for ett år etter gjennomgått soppkurs.

Pensumliste 2013 til Prøve for soppsakkyndige finnes på NSNFs hjemmeside og skrives ut herfra eller bestilles fra NSNF,
e-post: post@soppognyttevekster.no

Prøven holdes i år både i Oslo og Bergen og på samme dag tirsdag 17. september. Påmelding skriftlig til Norges sopp- og nyttevekstforbund, Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås eller e-post: post@soppognyttevekster.no innen 1. september.

Eksamensavgift kr. 650,- for medl., kr. 1000,- for ikke – medlemmer. Kandidatene får nærmere beskjed om sted/tid for oppmøte.

Eksamenskommisjonen