Oppdatert normliste 2015

NORMLISTE for norske soppers matverdi

”Spiselig – ikke matsopp – giftig – meget giftig ”

En nyttig og nødvendig liste for deg som er soppsakkyndig og utfører soppkontroller

Det er viktig at innledningen til Normlisten leses!!

På bakgrunn av forslag fra utvalget i Forum for soppsakkyndige (FSS) har Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) godkjent en norm for norske soppers matverdi.

Utvalget i FSS utarbeidet den første Normlisten i 2000. Bakgrunnen var et ønske om å få til en ensartet liste som de soppsakkyndige kan støtte seg til. På soppkontroller blir det for noen soppers vedkommende gitt ulike svar på om soppen er spiselig eller uspiselig. Ofte kommer den soppsakkyndiges egen oppfatning av matverdien fram som et ”korrekt svar”. Dette er svært uheldig. Også i de forskjellige soppbøker finner vi ulike opplysninger om soppenes matverdi, og i noen soppbøker gis soppene fortsatt stjerner ***, **, * eller forfatteren bruker meget god, god, uspiselig, osv. Normlisten bruker kun ett uttrykk for spiselig sopp – spiselig! Som oftest er det enighet om at noen matsopper er bedre enn andre, og dette vil en soppkontrollør alltid kunne gi opplysning om.

Begrunnelsen for betegnelsen ”ikke matsopp”, er gjort ut ifra at smak og/eller konsistens gjør dem uegnet som matsopp. Og det er særlig disse soppene kontrollørene må gi lik informasjon om.

Det fremheves at: Det er generelt ikke anbefalt å spise sopp som hovedingrediens i måltider gjentatt flere ganger pr. dag over to dager eller mer.

Normlisten er ikke en komplett liste over storsopper som forekommer i Norge, men omfatter artene i Pensumlisten og i tillegg en del andre vanlige sopper som folk kommer til soppkontrollen med.

Normlisten oppdateres av NSNF og publiseres på forbundets hjemmeside. Nettutgaven av listen finnes i to utgaver. En er ordnet alfabetisk etter vitenskapelige navn og en etter norske navn. (I tillegg kan den sorteres etter alle kolonnene).

Når det er gjort endringer på Normlisten fra året før, markeres det med rød og kursiv tekst i kommentarfeltet i listen.

Normliste 2015 sortert på norske navn

Normliste 2015 sortert på vitenskapelige navn                                                                         

Oppdatert 3.8.2015