Nytt fra Forum for soppsakkyndige

Kjære soppsakkyndig
Aktivitetene i Forum for soppsakkyndige (FSS) er åpne for alle soppsakkyndige som er medlem i NSNF (vedtak på NSNFs årsmøtet i 2010). Mange soppsakkyndige er meget aktive og påtar seg soppkontroller, turer og arrangementer for sin medlemsforening eller for andre oppdragsgivere.
Siden FSS ble opprettet i 1996, har det vært avholdt samlinger – FSS-treff – for de soppsakkyndige, i alt 11 treff, sist i 2011 på Ås. Ordningen med regionsombud ble avviklet i 2011, og det er medlemsforeningene som nå har ansvaret for sine soppsakkyndige medlemmer.

Melding til de soppsakkyndige, fra FSS-utvalget

Det vil ikke lenger bli arrangert FSS-treff etter tradisjonelt opplegg.

Det var valg på FSS-utvalgsmedlemmer (for 2 1/2 år) på siste Høstsopptreff. Gaute Mohn Jenssen, Siv Moen og Kristin Seljeltun ble valgt inn.

Fremtidige valg på medlemmer til FSS-utvalget vil skje på vintersopptreffet, førtste gang i  2015.

Fra 2014 vil faglige foredrag for FSS og informasjon fra utvalgets arbeid foregå på Vintersopptreffet som holdes hvert år på Blindern 2. helg i februar.

13.12.13
Hilsen FSS-utvalget