Ny medlemsforening - Valdres

Valdres sopp- og nyttevekstforening

Den nye foreningen i Valdres ble stiftet på Furulund pensjonat i Røn den 31. mai 2012.

16 interesserte valdriser møtte fram på stiftelsesmøte, og den nye foreningen har ved oppstarten 23 medlemmer.

Foreningen har allerede noen ideer for aktiviteter innværende år, både grønttur og soppkurs for nybegynnere planlegges.

Følgende ble valgt til å styre foreningen fram til neste årsmøte: Tanaquil Enzensberger, Rob van Kruining og Kathrin H. Aslaksby. Varamedlemmer ble : Åsta Brenna og Synnøve Sæther

Foreningen er den første i Oppland fylke og vår medlemsforening nr. 30.

VI ønsker foreningen  hjertelig velkommen!