Ny medlemsforening - Grenland soppforening

Grenland soppforening

Grenland soppforening ble stiftet 17.08.2010, og blitt medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Deres aktiviteter vil være soppkontroller, soppturer og soppkurs.

Bildet er fra  Mersmakfestivalen - hvor den nye foreningern var representert med Birgitte Finne Høifødt og Sissel Kielland.  Berit

Styrvoll fra Larvik Soppforening var også med og hjalp til.