Ny medlemsforening - Eiker

Eiker soppforening er en veldrevet forening i Buskerud med 62 medlemmer.

Eiker Soppforening ble stiftet i Hokksund 13 mars 1985 som den første soppforening i Buskerud.

Elisabeth Teigen og Bjørg Tove Førland var initiativtakere, og forarbeidet ble gjort året før ved et nært samarbeid
med Norsk Soppforening og dens daværende formann Else R. Wiborg.

Allerede fra starten hadde foreningen to soppsakkyndige, Karen Erichsen og Even Woldstad Hansen. 

Foreningen har gjennom årene arrangert 2 høstsopptreff, det siste i 2008 på Vikersund.

I dag er det Berit Krømer som leder foreningen.

Flere opplysninger om Eikersoppforening finner du her: www.eikersopp.no