Ny leder i Norges sopp- og nyttevekstforbund

Edvin W. Johannesen (59) fra Oslo tok på NSNFs årsmøte nylig over lederklubba etter Terje Spolén Nilsen.  Edvin eller Eddi som han kalles til daglig, har lang fartstid i forbundet og forgjengeren Norsk Soppforening. Det siste året har han vært styremedlem. Eddi har utdannelse som mykolog, men han har mye av sitt yrkesliv i legemiddelindustrien. Sopp er derfor en viktig hobby for ham. Han brenner for mange aspekter rundt sopp og nyttevekster, og er opptatt av kartlegging og bevaring av biologisk mangfold. Derfor er han også engasjert i SABIMAs styre. Tidligere leder i Nyttevekstforeningen Kolbjørn Mohn Jenssen, ble på årsmøtet utnevnt til æresmedlem.

Terje Spolén Nilsen ble overragt en akvarell malt av Hermod Karlsen som takk for sin innsats for forbundet gjennom 5 år.