Leif Ryvarden utnevnt til ridder av St. Olavs orden

Leif Ryvarden utnevnt til ridder av St. Olavs orden

Den offisielle tittelen er intet mindre enn Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 21. august ble Ryvarden hedret med den gjeve utmerkelsen for sitt arbeid innen naturvitenskap og formidling.

Ryvarden har en lang karriere bak seg som botaniker og mykolog. Han startet sin utdannelse ved kjemilinjen ved Norges tekniske høyskole (NTH). Deretter fortsatte han med mellomfag i botanikk ved Lærerhøgskolen i Trondheim, før han endte opp med Cand. real. ved Universitetet i Oslo.  I dag er han professor emeritus ved Institutt for biovitenskap hvor han har en fartstid på 41 år (tidligere Biologisk institutt).

Ryvarden har i tillegg til en omfattende forskerkarriere vært svært aktiv innen formidling av faget sitt. Hans forfatterskap inkluderer omlag 55 populærvitenskapelige og faglige bøker for ulike målgrupper. Temaene spenner fra planter i fjæra til vandringer i nasjonalparker.

For tiden er han involvert i flere nye bokprosjekter. Blant dem finner vi soppboka "Er det liv, er det sopp" (i samarbeid med Klaus Høiland). Dette er en utvidet utgave av en bok Høiland og Ryvarden fikk Brageprisen for i 1998.  Hans sterke engasjement for formidling trekkes fram i begrunnelsen for H.M. Kongens utmerkelse.

Leif Ryvarden ble utnevnt til æresmedlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund på årsmøtet den 26. april 2006. Han ble da det første æresmedlem i det nye forbundet, etter sammenslåingen av Nyttevekstforeningen og Norsk Soppforening i 2005.  Begrunnelsen for æresmedlemskapet var det store arbeidet for soppsaken som han hadde nedlagt over år.  Mye av dette er omtalt i nr. 4 -2005 av vårt blad ”sopp og nyttevekster” som var en markering av Leifs 70-årsdag.

Vi vil i denne sammenheng nevne at Leif var styreleder i Norsk Soppforening i perioden 1973-1976. Han er en gudbenådet formidler som har bidratt på utallige kurs, samlinger og ekskursjoner i regi av forbundet og medlemsforeningene. Leif Ryvarden er svært hjelpsom og imøtekommende overfor medlemmer og amatører som vil ha hjelp til soppbestemmelser, han bidrar derfor i høy grad til samkvem og forståelse mellom profesjonelle mykologer og amatører. Leif har gjennom en årrekke vært en viktig bidragsyter til våre tidsskrifter, seinest til Agarica Vol. 29 i 2010, med en artikkel om stilksporesopper på drivved i Finnmark.  Norges sopp- og nyttevekstforbund gratulerer på det varmeste.