Hvorfor er spiss giftslørsopp så giftig?

Spiss giftslørsopp er den farligste giftsoppen i Norge. Selv en ørliten bit kan ødelegge nyrene. En hypotese er at soppen er blitt giftig fordi den renser bakken for aluminium og farlige tungmetaller. 

Det fins mange evolusjonshypoteser om hvorfor giftslørsoppen har utviklet seg til å bli så giftig.

– Mange har stilt seg et galt spørsmål. De ser på effekten av giftstoffet på dyr og mennesker og ikke på bindingen av metaller. Soppen er ikke blitt giftig for å forgifte omgivelsene. Hypotesen vår er at soppen er blitt giftig fordi den suger opp aluminium og tungmetaller i skogen, påpeker professor Klaus Høiland på Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er en av landets fremste eksperter på sopp og har i en årrekke forsket på nettopp giftslørsopper. 

Foto: Per Marstad