Høstsopptreff på Ringerike

Over 120 glade soppentusiaster hadde satt hverandre stevne på årets Høstsopptreff som Ringerike soppforening var arrangør for..
Arrangørene hadde valgt Klækken hotell som base for treffet.

Treffet ble innledet med fagdager på torsdag og fredag. Her var det fokus på fluesopper og skogvokssopper. Gro Gulden holdt inspirerende foredrag og delte ny viten med deltagerne.

Mange av spennende arter i slektene ble funnet på fredagens turer.

Mørkfibret vokssopp Foto: Inger-Lise Fonneland

Mørk kamfluesopp Foto: Inger-Lise Fonneland

Lørdag gikk turene til flere områder på Ringerike, både furu- og granskoger. Mange av skogene på Ringengeriket er kalkrike, så det var utrolig mange spennende arter å se på utstillingsbordet etter hvert. Lørdag ettermiddag holdt Even W. Hanssen foredrag om piggsopper – også innenfor piggsoppslektene var det mye nytt.

Både fredag og lørdag ble spesielle funn gjennomgått av fagansvarlige. Tor-Erik Brandrud hadde spesielt fokus på slørsoppene, Even W. Hanssen på piggsopper og Gro Gulden på flue- og skogvokssopper.

Ringerike soppforening gjennomførte arrangementet på en utmerket måte.

Foto: Per Marstad