Høstsopptreff 2011

Jærsoppen, Sør Rogaland ønsker velkommen til årets høstsopptreff, som avholdes på Sola Strand Hotell 9 – 11. september 2011. Det vil bli avholdt et ekstra dagskurs på fredag, hvor tema er Kremler v/ Perry Larsen.

Mer om Høstsopptreffet og dagskurset kan leses HER

 

Foto: Terje Spolén Nilsen

Sandstanksopp, Phallus hadriani (CR) er en av sjeldenhetene vi kan få se i sanddynene på Jæren.