Høstsopptreff 2010

Helga 10.-12. september var Stranda på Sunnmøre åstedet for årets vakreste soppeventyr. Over 70 glade soppentusiaster hadde satt hverandre stevne på årets Høstsopptreff som Nyttvekstforeningen i Ålesund sto for.

Arrangørene hadde valgt hjertet av Storfjorden, med vakker og vill vestlandsnatur som ramme for treffet. Alle utfluktene på lørdag gikk til sørvendte skoger på nordsida av fjorden. Skogene er dominert av furu og lauvtrær som hassel, og er unike i norsk og internasjonal sammenheng. Dessverre var det tørt, men enkelte av spesialitetene som glattstorpigg og furufiltkjuke var det mulig å beskue.

Arrangørene hadde laget en fin utstillingsplass i foajeen på Stranda Hotel, og jammen fylte det seg godt opp med sopp på tross av tørken.

Deltagelsen på treffet var i år også internasjonal da en delegasjon på sju russere deltok for å lære om sopp- og nyttevekstforbundet og dets virksomhet.

I forkant av treffet ble det også arrangert et dagskurs som fokuserte på kartlegging av sopp og nytt om spiselige/giftige sopper.

Foreningen i Ålesund gjennomførte arrangementet på en utmerket måte, litt av et løft for en liten forening. Alle deltagerne var fornøyd og fulle av inntrykk fra en imponerende natur.