Årsmøteinnkalling 2016

Søndag 24. april 2016 kl. 14.00 avholdes årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund på Garder kurs og konferansehotell, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen.  http://www.garder-kurs.no

Det går buss fra søyle B18 utenfor ankomsthallen ved Oslo Lufthavn Gardermoen 2 ganger i timen, buss nr. 854 og 855. Bussen stopper på Lilleplassen, i kort gangavstand fra hotellet. 

Minner om vedtektene våre vedrørende stemmeberettigede 
4.1.1    Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet er årsmøtet. Stemmeberettigede
på årsmøtet er de delegater som er valgt av medlemsforeningene. Foreninger med inntil 50 medlemmer (A-medlemmer og husstandsmedlemmer) kan sende én (1) delegat, foreninger med 51-100 medlemmer kan sende to (2) delegater og foreninger med 101-300 medlemmer kan sende tre (3)delegater; videre oppnås én (1) delegat mer pr. 200 flere medlemmer. Delegatantallet beregnes etter antall medlemmer med betalt kontingent innen 31. desember kalenderåret før årsmøtet. Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.

4.1.2    I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett, men
uten stemmerett. Styret kan yte økonomisk støtte for å sikre at alle medlemsforeninger kan bli representert på årsmøtet.

Vi ber om at de som ikke allerede har sendt inn antall delegater og navn på disse, sender dette til forbundet inn 15. april. Vedlagt delegatoversikt pr. forening. 

Forbundet gir reisestøtte (50 % av reiseutgiftene mellom kr. 500 – 1000, kostnader over kr 1000 dekkes 100%  )til en delegat fra hver forening – etter rimeligste reisemåte. Bruk vedlagte ”reiseregningsskjema- delegater”, og husk å sende med originale bilag.  

Delegatliste

Reiseregningsskjema- delegater     

SAKSPAPIRER :

Innkalling til årsmøte 2016

Årsberetning NSNF 2015

Resultatregnskap 2015

Balanse 2015

Noter til regnskap 2015

Revisjonsberetning for 2015

Budsjett 2016

Handlingsplan 2016

Valgkomiteens forslag til nytt styre 2016

Styrets forslag til valgkomite

Vi ber om at delegater møter en halv time før årsmøtet for registrering av stemmer.
Møtet beregnes å være slutt ca. kl. 16.00