Du er her » Mat- og giftsopp » Matsopper 

Matsopper

Norsk natur bugner av spiselige sopper. Her presenteres et utvalg av de vanligste matsoppene.

Beskrivelser er i henhold til NSNFs normliste og overenstemmende med pensum for utdanning av soppsakkyndige.