Du er her » Mat- og giftsopp » Giftsopper 

Viktige giftsopper

Giftig sopp kan inneholde både forskjellige typer og ulik mengde giftstoff. En kan få alvorlige forgiftninger når en spiser, eller bare smaker på disse. I løpet av de siste tiårene har det kommet fram en del ny kunnskap om soppforgiftninger. Erfaring fra forgiftninger med giftslørsopp har vist at selv ørsmå mengder giftslørsopp kan føre til livstruende forgiftninger.

Ta ingen sjanser - spis bare sopper som du vet hva er! Husk også at det er lov å takke nei til et soppmåltid.

Gifter fra storsopp

Det har også kommet er del viktige endringer i anbefalingene for behandling av soppforgiftninger. Gamle soppbøker kan ha feil og mangler når det gjelder en del giftige sopper.

Giftene deles inn i fem hovedgrupper, avhengig av virkningsmekanisme. Disse er: cellegifter, mage irritanter, potente allergener, perifere nervegifter og giftstoffer som virker på det sentrale nervesystemet.

Cellegifter

Sopp som inneholder cellegifter er de mest fryktede giftsoppene. Cellegiftene er karakterisert ved at det tar lang tid før symptomer på forgiftningen opptrer (lang latenstid). Toksinene angriper ofte celler i viktige organer. Alvorlige forgiftningstilfeller og dødsfall er registrert i Norge.

 

Symboler

Symbolene nedenfor ble tidligere brukt ved angivelse av matverdi hos soppene. Etterhvert har man gått bort fra disse tegnene og benytter nå uttrykkene spiselig, ikke matsopp og giftig. Fortsatt brukes † for giftsopper (†† for meget giftig – dette for å forsterke faren ved inntak av slike sopper).

 

***       -meget god

**         -god

*          -spiselig

Δ         -uspiselig (treen, seig eller vond)

o          -spiselig etter bestemt forbehandling

(†)       -mistenkelig

†          -giftig

††       -meget giftig

†o***  -giftig uten forbehandling (sandmorkler)